Cu ce
putem ajuta?


10

ani de experiență în industria utilajelor industriale

Solutii personalizate - departamentele HELVE


Susținem dezvoltarea durabilă a companiilor bazată pe valori și pe crearea de experiențe plăcute în relațiile de business .

HELVE ROMANIA – Serviciile noastre – Helve Municipal – Helve Service – Helve Consultanta – Helve Productie – Aviatech Timisoara.HELVE ROMANIA – Serviciile noastre – Helve Municipal – Helve Service – Helve Consultanta – Helve Productie – Aviatech Timisoara.

Bogdan Pascu


Utilaje Municipale

Prin intermediul departamentului Helve Municipal ne dorim să dezvoltăm relații de lungă durată cu partenerii noștri, relații care să aducă beneficii ambelor părți implicate în procesul unei achiziții, relații care să respecte normele de etică, corectitudine, onestitate, care să ofere suport și sprijin în vederea finalizării cu succes a proiectelor.

Ca si principii de dezvoltare, stau la bază transparența în relația cu partenerii noștri, încrederea reciprocă, comunicarea în vederea identificării nevoilor pentru găsirea celor mai potrivite soluții de dezvoltare a comunităților locale, calitatea garantată a produselor furnizate, precum și deschiderea spre identificarea celor mai noi și eficiente produse de pe piață.

Utilajele furnizate fac mereu parte din categoria utilajelor PREMIUM, calitatea și fiabilitatea acestora fiind garantată de numele partenerilor noștri și de vasta lor experiență în producerea unor echipamente fiabile, calitative și ușor de operat.

Service

Prin departamentul SERVICE oferim servicii complete de evaluare, reparații și întreținere a echipamentelor comercializate, piese de schimb și consumabile de origine.

In funcție de necesitățile beneficiarului, ne putem angaja prin personalul tehnic de specialitate de care dispunem, la următoarele servicii: - verificarea stării tehnice a echipamentelor și întocmirea unor rapoarte de evaluare; - efectuarea reparațiilor necesare pentru aducerea echipamentelor la parametrii optimi de funcționare; - mentenanță preventivă: lucrări de revizie pentru întreținerea echipamentelor conform specificațiilor din documentația tehnică a utilajelor, în garanție și post garanție.

Prin intermediul atelierului mobil din dotare, intervențiile de mentenanță și reparații în garanție si post garanție se pot executa la sediul beneficiarului. În cazul în care considerați că experiența specialiștilor noștri v-ar putea fi de folos în desfășurarea activității dumneavoastră, prin serviciile mai sus menționate, vă rugăm să ne contactați.

Mihai Tudor


Viorica Bilav

Consultanta

Servicii complete de consultanță managerială specializată în domeniul achizițiilor publice, reprezentând astfel un posibil ajutor pertinent și profesionist pentru participanții la viața economică și implicit la mediul de afaceri național și internațional. În funcție de necesitățile identificate și resursele existente, ne putem angaja, prin personalul specializat de care dispunem, pe baza de contracte de prestări servicii, la diferite forme de consultanta, asistenta tehnica si reprezentare a autorităților contractante in derularea procedurilor de achizitii publice.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoii dvs. de a asigura corecta aplicare a legislației specifice in domeniul achizițiilor publice vă punem la dispoziție, în condiții economice avantajoase, următoarele servicii:

Mai mult

- Aplicarea corectă a legislației în vigoare;

- Notificarea modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și prezentarea implicațiilor acestora asupra activității curente;

- Întocmirea documentației de atribuire (Fisa de date / instrucțiuni pentru ofertanți, modele de formulare, model de contract, modele de documente, formular DUAE) în conformitate cu prevederile art. 20 din HG nr. 395/ 2016;

- Întocmire documente – suport in conformitate cu prevederile art. 21 din HG nr. 395/ 2016 (strategia de contractare si declarație cu persoanele de decizie).

- Întocmirea programului anual al achizițiilor publice;

- Analizarea criteriilor de calificare si selecție a ofertanților și întocmirea notelor justificative aferente pentru stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;

- Principii în elaborarea cerințelor de selecție și elaborare a caietului de sarcini;

- Îndrumare și asistență în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP / SICAP) pentru publicarea anunțurilor si invitațiilor de participare, anunțurilor de atribuire etc;

- Redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți;

- Întocmirea dosarului de licitație publică;

- Asistenta în derularea procedurilor de achiziție publică la termenele si in condițiile stabilite;

- Participare în comisia de evaluare în calitate de expert extern cooptat;

- Elaborarea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

- Analizarea și evaluarea ofertelor depuse (formulare DUAE si documente însoțitoare, propuneri tehnice și propuneri financiare, documente justificative aferente formularelor DUAE);

- Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;

- Elaborarea rapoartelor de analiza, a proceselor verbale ale comisiei de evaluare, a comunicărilor către ofertanți, a raportului procedurii în întregime.

- Gestionarea eventualelor contestații formulate în procedura de atribuire a contractului;

- Întocmirea documentațiilor de atribuire;

- Asistență în procesul de întocmire a contractului de achiziție publică;

- Completarea și pregătirea pentru arhivare a dosarului achiziție publice;

- Asistență în relația cu instituțiile statului cu competențe în domeniul achizițiilor publice.


Aviatech

În contextul dezvoltării industriei aeronautice în România, să contribuim activ la procesul de modernizarea a aeroporturilor și a calității serviciilor specifice prestate atât companiilor aeriene cât și în mod direct pasagerilor, în vederea alinierii la standardele europene de siguranță, calitate și performanță.

Dezvoltarea activității specifice DMV Aviatech în domeniul aeronautic prin asigurarea serviciilor de mentenanță și service pentru echipamentele de handling (deservirea aeronavelor la sol) existente pe aeroporturile din România.

Țînând cont de dinamică segmentului de piață în care operăm și tendințele de dezvoltare ale industriei aeronautice în România considerăm că există premizele unor performanțe din ce în ce mai bune. Valoarea întregii noastre activități nu constă în ceea ce facem ci cum o facem.

Echipamentele și produsele nostre sunt de calitate superioară, sigure și fiabile, garantate în primul și în primul rând prin renumele producătorilor parteneri, la nivel internațional.

Valentin StoiProductie

Lucrăm să dezvoltăm un nou concept Helve!

Detalii, în curând.


Bogdan Pascu

Utilaje Municipale

Prin intermediul departamentului Helve Municipal ne dorim să dezvoltăm relații de lungă durată cu partenerii noștri, relații care să aducă beneficii ambelor părți implicate în procesul unei achiziții, relații care să respecte normele de etică, corectitudine, onestitate, care să ofere suport și sprijin în vederea finalizării cu succes a proiectelor.

Ca si principii de dezvoltare, stau la bază transparența în relația cu partenerii noștri, încrederea reciprocă, comunicarea în vederea identificării nevoilor pentru găsirea celor mai potrivite soluții de dezvoltare a comunităților locale, calitatea garantată a produselor furnizate, precum și deschiderea spre identificarea celor mai noi și eficiente produse de pe piață.

Utilajele furnizate fac mereu parte din categoria utilajelor PREMIUM, calitatea și fiabilitatea acestora fiind garantată de numele partenerilor noștri și de vasta lor experiență în producerea unor echipamente fiabile, calitative și ușor de operat.

Răzvan Scărlătescu

Service

Prin departamentul SERVICE oferim servicii complete de evaluare, reparații și întreținere a echipamentelor comercializate, piese de schimb și consumabile de origine.

In funcție de necesitățile beneficiarului, ne putem angaja prin personalul tehnic de specialitate de care dispunem, la următoarele servicii: - verificarea stării tehnice a echipamentelor și întocmirea unor rapoarte de evaluare; - efectuarea reparațiilor necesare pentru aducerea echipamentelor la parametrii optimi de funcționare; - mentenanță preventivă: lucrări de revizie pentru întreținerea echipamentelor conform specificațiilor din documentația tehnică a utilajelor, în garanție și post garanție.

Prin intermediul atelierului mobil din dotare, intervențiile de mentenanță și reparații în garanție si post garanție se pot executa la sediul beneficiarului. În cazul în care considerați că experiența specialiștilor noștri v-ar putea fi de folos în desfășurarea activității dumneavoastră, prin serviciile mai sus menționate, vă rugăm să ne contactați.

Viorica Bilav

Consultanță

Servicii complete de consultanță managerială specializată în domeniul achizițiilor publice, reprezentând astfel un posibil ajutor pertinent și profesionist pentru participanții la viața economică și implicit la mediul de afaceri național și internațional. În funcție de necesitățile identificate și resursele existente, ne putem angaja, prin personalul specializat de care dispunem, pe baza de contracte de prestări servicii, la diferite forme de consultanta, asistenta tehnica si reprezentare a autorităților contractante in derularea procedurilor de achizitii publice.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoii dvs. de a asigura corecta aplicare a legislației specifice in domeniul achizițiilor publice vă punem la dispoziție, în condiții economice avantajoase, următoarele servicii:

Mai mult

- Aplicarea corectă a legislației în vigoare;

- Notificarea modificărilor legislative din domeniul achizițiilor publice și prezentarea implicațiilor acestora asupra activității curente;

- Întocmirea documentației de atribuire (Fisa de date / instrucțiuni pentru ofertanți, modele de formulare, model de contract, modele de documente, formular DUAE) în conformitate cu prevederile art. 20 din HG nr. 395/ 2016;

- Întocmire documente – suport in conformitate cu prevederile art. 21 din HG nr. 395/ 2016 (strategia de contractare si declarație cu persoanele de decizie).

- Întocmirea programului anual al achizițiilor publice;

- Analizarea criteriilor de calificare si selecție a ofertanților și întocmirea notelor justificative aferente pentru stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;

- Principii în elaborarea cerințelor de selecție și elaborare a caietului de sarcini;

- Îndrumare și asistență în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP / SICAP) pentru publicarea anunțurilor si invitațiilor de participare, anunțurilor de atribuire etc;

- Redactarea răspunsurilor la solicitările de clarificări formulate de potențialii ofertanți;

- Întocmirea dosarului de licitație publică;

- Asistenta în derularea procedurilor de achiziție publică la termenele si in condițiile stabilite;

- Participare în comisia de evaluare în calitate de expert extern cooptat;

- Elaborarea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;

- Analizarea și evaluarea ofertelor depuse (formulare DUAE si documente însoțitoare, propuneri tehnice și propuneri financiare, documente justificative aferente formularelor DUAE);

- Redactarea solicitărilor de clarificări referitoare la ofertele depuse;

- Elaborarea rapoartelor de analiza, a proceselor verbale ale comisiei de evaluare, a comunicărilor către ofertanți, a raportului procedurii în întregime.

- Gestionarea eventualelor contestații formulate în procedura de atribuire a contractului;

- Întocmirea documentațiilor de atribuire;

- Asistență în procesul de întocmire a contractului de achiziție publică;

- Completarea și pregătirea pentru arhivare a dosarului achiziție publice;

- Asistență în relația cu instituțiile statului cu competențe în domeniul achizițiilor publice.

Valentin Stoi

Aviatech

În contextul dezvoltării industriei aeronautice în România, dorim să contribuim activ la procesul de modernizarea a aeroporturilor și a calității serviciilor specifice prestate atât companiilor aeriene cât și în mod direct pasagerilor, în vederea alinierii la standardele europene de siguranță, calitate și performanță.

Dezvoltarea activității specifice DMV Aviatech în domeniul aeronautic prin asigurarea serviciilor de mentenanță și service pentru echipamentele de handling (deservirea aeronavelor la sol) existente pe aeroporturile din România.

Țînând cont de dinamica segmentului de piață în care operăm și tendințele de dezvoltare ale industriei aeronautice în România considerăm că există premizele unor performanțe din ce în ce mai bune. Valoarea întregii noastre activități nu constă în ceea ce facem ci cum o facem.

Echipamentele și produsele nostre sunt de calitate superioară, sigure și fiabile, garantate în primul și în primul rând prin renumele producătorilor parteneri, la nivel internațional.

Producție

Lucrăm să dezvoltăm un nou concept Helve!

Detalii, în curând.